• Humoreska je:
  • O humoreske neplatí tvrdenie:
  • Medzi autorov humoresiek nepatrí:
  • Latinské slovo humor v preklade znamená:
  • G. K. Zechenter-Laskomerský pôvodným povolaním bol:
  • G. K. Zechenter-Laskomerský nepôsobil v:
  • G. K. Zechenter-Laskomerský nenapísal dielo:
  • G. K. Zechenter-Laskomerský nenapísal dielo:
  • Humoresky nachádzame v Laskomerského diele:
  • O diele Žarty a rozmary neplatí tvrdenie: