• V ktorom historickom období a oblasti našla renesancia inšpiráciu a vzor?
  • Kto prvýkrát použil označenie renesancia?
  • Ktorú z týchto krajín považujeme za kolísku renesancie?
  • Ktorý z týchto maliarov sa preslávil obrazom Zrodenie Venuše?
  • Ktorý z týchto humanistických mysliteľov sa môže považovať za jedného z otcov reformácie?
  • Ktorý z týchto obrazov nevytvoril Leonardo da Vinci?
  • Ktorý z týchto autorov vytvoril tragikomickú paródiu na rytiersky román Dômyselný rytier Don Quiote de la Mancha?
  • Ktorý z týchto maliarov je predstaviteľom zaaplskej renesancie?
  • Kde sa nachádza maľba Posledný súd od Michelangela Buonarottiho?
  • Ktorá z týchto stavieb patrí medzi klenoty zaalpskej renesancie?