• Do ktorej národnej literatúry zaraďujeme Williama Shakespeara?
  • Ktoré z uvedených hier nenapísal William Shakespeare?
  • Dielo Hamlet je
  • Ako sa volá žena, do ktorej je Hamlet zaľúbený?
  • Koľko dejstiev má dráma Hamlet?
  • Dej drámy Hamlet sa odohráva
  • Ktoré z uvedených diel Williama Shakespeara je komédia?
  • Členom ktorého londýnskeho divadla bol William Shakespeare?
  • Ktorú básnickú formu priniesol do literatúry Francesco Petrarca?
  • Komu venoval Francesco Petrarca svoje sonety?