• Ako sa nazýva veda, ktorá študuje huby?
  • Čo sa nachádza v bunkových stenách húb?
  • Do akej skupiny organizmov patria huby?
  • Ako sa volá zásobná látka húb?
  • Čo tvorí telo húb?
  • Ako nazývame spleť hubových vlákien?
  • Symbióza je vzájomné spolonažívanie húb a ...
  • Mykorýza je vzájomné spolonažívanie húb a
  • Ako sa huby rozmnožujú nepohlavne?
  • V akom priemyslenom odvetví sa nevyužívajú huby?