• Ktorý tag používame na oddelenie odsekov?
  • Ktorý atribút používame na zarovnanie textu vľavo?
  • Ktorý atribút používame na zarovnanie textu vpravo?
  • Ktorý atribút používame na zarovnanie textu na stred?
  • Ktorý tag slúži na vloženie tvrdého skoku na nový riadok?
  • Ako bude zarovnaný text medzi tagmi <CENTER> </CENTER>?
  • Čo vyjadrujeme parametrom Color ?
  • Čo sa udáva parametrom <FONT SIZE=n>, kde n je celé číslo?
  • V akom jazyku musíme zadávať slovne farbu v parametri <COLOR> </COLOR>?
  • Čo vyjadruje skratka RGB?