• Čo znamená skratka HTML?
  • Ako nazývame príkaz v HTML?
  • Aký textový editor môžeme použiť na písanie HTML kódu?
  • V akom kóde je štandardný HTML súbor?
  • Na čo neslúžia značky HTML?
  • Aký druh značiek používame pri tvorbe HTML?
  • Aký druh značiek používame pri tvorbe HTML?
  • Akú príponu má mať HTML súbor?
  • Akým html tagom začína a končí html súbor?
  • Medzi ktoré tagy treba vpísať text, ktorý sa má zobraziť vo vrchnom modrom riadku prehliadača?