• Časť vrásy, ktorá je vyklenutá smerom nahor, sa nazýva:
  • Stupňovitým poklesom krýh hornín pozdĺž zlomov vzniká:
  • Medzi poruchy zemskej kôry nepatria:
  • Horovorná činnosť je geologický proces, pri ktorom:
  • Stupňovitým zdvihnutím krýh hornín pozdĺž zlomov vzniká:
  • Pohorie Šumava je:
  • Vrásy vznikajú:
  • Príkrovy vznikajú:
  • Žiarska kotlina je príkladom:
  • Posuv vzniká: