• Kortizol patrí do skupiny
  • Aldosterón patrí do skupiny
  • Parathormón je vylučovaný
  • Inzulín je vylučovaný
  • Kortizol je vylučovaný
  • Adrenalín je vylučovaný
  • Noradrenalín je vylučovaný
  • Tyroxín je vylučovaný
  • Hormóny rastlín nazývame
  • Označte rastlinný hormón