• Kôra nadobličiek vylučuje
  • Vylučovanie hormónov nadobličiek je riadené hormónom
  • Metabolizmus elektrolytov v obličkách ovplyvňuje
  • O adrenalíne neplatí že
  • Vstup glukózy do bunky stimuluje hormón
  • Glukagón koncentráciu glukózy v krvi
  • Langerhansove ostrovčeky sú súčasťou
  • Androgény sa tvoria
  • Najdôležitejším mužským pohlavným hormónom je
  • Počas menštruácie sa zvyšuje koncentrácia