• Podnecovať tvorbu a vylučovanie kortizolu má za úlohu
  • Tyrotropín vylučuje
  • Proti vylučovaniu moču pôsobí hormón, ktorý skratkou označujeme
  • Pôrod urýchľuje hormón
  • Oxytocín vylučuje
  • Oxytocín sa tvorí v
  • Štítna žľaza nevylučuje
  • Koncentráciu vápenatých katiónov v krvi znižuje
  • Mentálne zaostávanie (kretenizmus) môže byť dôsledkom nedostatku
  • Parathormón vylučuje