• Uveďte chemickú značku hliníka
  • Uveďte chemický vzorec: karbid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: sulfid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: nitrid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: chlorid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: jodid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: bromid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: fluorid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: hydrid hlinitý
  • Uveďte chemický vzorec: oxid hlinitý