• Hlbinné telesá, v ktorých vznikajú hlbinné vyvreté horniny, nazývame:
  • Hlbinné vyvreté horniny vznikajú:
  • Ortoklas je:
  • Žula je zložená najmä z:
  • Medzi vlastnosti sľudy nepatrí:
  • Medzi hlbinné vyvreté horniny patrí:
  • Svetlá sľuda sa nazýva:
  • Žulu inak nazývame:
  • Najodolnejším minerálom žuly je:
  • Pre živec sú charakteristické vlastnosti: