• Podľa čoho vieme, koľko energie so sebou vlna prináša?
  • Čo nie je zdrojom vlnenia?
  • Zdroj zvuku má veľký výkon. Čo to znamená?
  • Čo je to decibel?
  • Prečo vzdialenejší zvuk počujeme slabšie?
  • Ako fonendoskop, ktorý používa lekár na počúvanie tlkotu srdca a dýchania, prenáša zvuk?
  • Ako látky pohlcujú zvuk?
  • Čo pohlcuje zvuk najviac?
  • Ktoré opatrenie nechráni pred hlukom?
  • Aká hlasitosť je povolená v obytných zónach?