• Tetrahydrofurán vzniká
  • 2-brómfurán vzniká
  • Heterocyklické zlúčeniny obsahujú okrem atómov uhlíka aj takzvané
  • Adícia prebieha najľahšie na
  • Heteroatómom v štruktúre furánu je
  • Heteroatómom v štruktúre pyridínu je
  • Heteroatómom v štruktúre pyrolu je
  • U päťčlenných cyklov dochádza k vzniku
  • Hydrogenáciou pyridínu vzniká
  • Nitráciou pyrolu vzniká