• Hádanka je:
  • Hádanky sú najčastejšie vyjadrené:
  • Hádanka vyžaduje hlavne:
  • Odpoveď na hádanku nevyžaduje:
  • Hádanka pomenúva predmety:
  • V ktorej z možností sa nachádza hádanka?
  • V ktorej z možností sa nachádza hádanka?
  • V ktorej z možností sa nachádza hádanka?
  • V ktorej z možností sa nachádza hádanka?
  • V ktorej z možností sa nachádza hádanka?