• Čo je to počítačový program?
  • Pomocou čoho vytvárame program?
  • Čo musí byť ako prvé v počítačovom programe?
  • Čo musí byť v grafickom programe definované?
  • Aký ovládač používame na podporu grafiky?
  • Ako môžeme zadať farbu v programe?
  • Čo predstavujú čísla pri grafických funkciách?
  • Čo vznikne po vykonaní príkazu line?
  • Ako voláme tú časť programu, ktorá začína kľúčovým slovom for?
  • Môžeme v jednom programe používať vnorený cyklus?