• G.W. Leibniz sa narodil v roku
  • Pravda, ktorá má platnosť v matematických alebo logických výrokoch a vychádza z dedukcie sa nazýva
  • G.W.Leibniz získal doktorát z právnických vied v roku
  • Podľa Leibniza sa vesmír skladá z
  • V každej monáde sa zobrazuje
  • Monády sú od seba
  • Pojem monáda pochádza z gréckeho slova monos. Aký je preklad tohto slova?
  • V ktorých monádach sa pociťovanie prejavuje najmenej alebo vôbec?
  • Ktoré monády sú v hierarchií monád najnižšie?
  • Ktorú monádu prezentuje v Leibnizovej teórií Boh?