• Doplň vzťahy pre periodickosť funkcií :cos x =
  • tg x =
  • Doplň vzťah pre párnosť funkcií: cot g (-x) =
  • Doplň vzťah pre párnosť funkcií cos (-x) =
  • Doplň: sin 2x =
  • Doplň: cos 2x =
  • sin(x + y) =
  • cos(x – y) =
  • Doplň vzťah pre súčet funkcií: sinx + siny =
  • Doplň vzťah pre rozdiel funkcií: sinx - siny =