• Stenčovaniu ozónovej vrstvy môžeme zabrániť:
  • Skleníkový efekt ovplyvnený ľudskou činnosťou:
  • Medzi globálne environmentálne problémy nepatrí:
  • Opätovné spracovanie materiálov sa nazýva:
  • Ktorá z možností sa netýka prirodzeného skleníkového efektu?
  • Medzi nevyčerpateľné obnoviteľné zdroje energie nepatrí:
  • Ozónová diera spôsobuje:
  • Ktorá z možností sa netýka biomasy?
  • Ktorá z možností sa netýka globálneho otepľovania?
  • Ozónovú vrstvu poškodzujú: