• Ozónová vrstva je veľmi dôležitá, pretože:
  • Kyslík vyrábajú rastliny v procese, ktorý nazývame:
  • Skleníkový efekt spôsobuje:
  • Erózia pôdy nie je spôsobená:
  • Otepľovanie klímy je zapríčinené:
  • Medzi globálne ekologické problémy nepatrí:
  • Ozónovú vrstvu narušujú najmä:
  • Dezertifikáciu nemôže spôsobiť:
  • Nepriamo poškodzuje človek pôdu:
  • Súčasné tempo ťažby prírodných zdrojov spôsobí: