• Geologické procesy delíme na:
  • V zemskom jadre sa prepokladá teplota okolo:
  • Padanie zrážok a pohyb tečúcej vody ovplyvňuje:
  • Medzi vnútorné geologické procesy patrí:
  • Vonkajšie geologické procesy:
  • Vnútorné geologické procesy vyvoláva:
  • Medzi vonkajšie geologické procesy nepatrí:
  • Najväčšou energiou, ktorá pôsobí na zemský povrch, je:
  • Slnečné žiarenie je zdrojom energie pre:
  • Fotosyntézu umožňuje: