• Aká je pádová otázka genitívu?
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar:
  • Genitívny prívlastok je: