• Schopnosť atmosféry udržať teplo označujeme pojmom
  • Schopnosť atmosféry odovzdávať teplo označujeme pojmom
  • Uveďte hustotu atmosféry
  • Sinice, vírusy alebo spóry vznášajúce sa v atmosfére označujeme ako
  • Definujte pojem anemochória
  • Uveďte akým pojmom označujeme horizontálne prúdenie vzduchu
  • Uveďte akým pojmom označujeme vertikálne prúdenie vzduchu
  • Uveďte interval frekvencie šírenia zvukových vĺn
  • Uveďte frekvenciu šírenia infrazvuku
  • Uveďte frekvenciu šírenia ultrazvuku