• Čo nie je fyzikálna veličina?
  • Čo nepatrí do Medzinárodnej sústavy jednotiek SI?
  • Ktorá jednotka je základná?
  • Zapíšte číslo 0,003 pomocou mocniny 10.
  • Použite vhodnú predponu pre hodnotu 2.10-12 m.
  • Vyjadrite 7 GV v základnej jednotke.
  • Vyjadrite 6.10-10g ako vhodný diel jednotky g.
  • Premente hustotu 3600 kg/m3 na g/cm3.
  • Vyjadrite hodnotu frekvencie 0,5.107 Hz ako vhodný násobok základnej jednotky Hz.
  • Vyberte,čo by mohlo byť vyjadrené rádovo v mikrometroch.