• Pomocné slovesá majú v jednoduchom budúcom čase ...
  • Nepravidelné slovesa majú v jednoduchom budúcom čase ...
  • Do koľkých skupín môžeme rozdeliť nepravidelné slovesá v jednoduchom budúcom čase?
  • Ktoré z nasledujúcich nepravidelných slovies v jednoduchom budúcom čase vypúšťa samohlásku -E?
  • Ktoré z nasledujúcich nepravidelných slovies v jednoduchom budúcom čase zdvojuje spoluhlásku?
  • Ktoré z nasledujúcich nepravidelných slovies v jednoduchom budúcom čase zdvojuje spoluhlásku?
  • Ktoré z nasledujúcich nepravidelných slovies v jednoduchom budúcom čase patrí do skupiny ĎALŠIE NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ?
  • Ktoré z nasledujúcich nepravidelných slovies v jednoduchom budúcom čase vypúšťa samohlásku -E?
  • Aký má tvar sloveso VESTIRSI v 1.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso PRENDERSI v 3.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?