• Ako sa tvorí jednoduchý budúci čas?
  • Ako sa mení koncovka -ARE v jednoduchom budúcom čase?
  • Koncovka -CARE sa v jednoduchom budúcom čase ...
  • Koncovka -GARE sa v jednoduchom budúcom čase ...
  • Aký má tvar sloveso SALTARE v 3.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso MANCARE v 1.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso PARTIRE v 2.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso VENDERE v 3.osobe jednotného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso CREDERE v 1.osobe jednotného čísla v jednoduchom budúcom čase?
  • Aký má tvar sloveso PAGARE v 3.osobe množného čísla v jednoduchom budúcom čase?