• Medzi funkcie dýchacej sústavy nepatrí
  • Sliznicu dýchacej rúry pokrýva
  • Parciálny tlak kyslíka je najnižší v
  • Parciálny tlak oxidu uhličitého je najvyšší v
  • Oxidovaná forma hemoglobínu je farby
  • Redukovaná forma hemoglobínu je farby
  • Množstvo fyzikálne rozpusteného kyslíka v krvi pri úplnom nasýtení je približne
  • Kŕčovité sťahy hladkých svalov bronchov a bronchiolov je typické pre
  • Chrípku - Influenza - u človeka spôsobujú
  • Na vytváraní artikulovanej reči sa podieľajú