• Medzi frazeologizmy nepatrí:
  • Frazeologizmy pomenúvajú skutočnosť:
  • Frazeologizmy sú:
  • Vyber správne dokončenie príslovia KTO DRUHÉMU JAMU KOPE,...:
  • Medzi prirovnania nepatrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vyber správne vysvetlenie frazeologizmu ROBOTA MU SMRDÍ:
  • Medzi pranostiky patrí:
  • Vyber správne dokončenie frazeologizmu AKÝ POŽIČAJ,...:
  • Medzi porekadlá nepatrí: