• František Švantner bol predstaviteľom:
  • František Švantner bol predstaviteľom:
  • František Švantner nenapísal dielo:
  • Dielo Malka je
  • Dielo Malka obsahuje
  • Hlavnými postavami novely Malka sú
  • O novele Malka neplatí tvrdenie:
  • O novele Malka neplatí tvrdenie:
  • O novele Malka neplatí tvrdenie:
  • O novele Malka neplatí tvrdenie: