• František Jozef I. vládol
  • František Jozef I. nebol kráľ
  • Sissi sa vlastným menom volala
  • Rudolf, syn Františka Jozefa I. zomrel na následky
  • Ferdinand I. bol Františkovi Jozefovi I.
  • Po prusko-rakúskej vojne stratilo Rakúsko
  • Rakúsko-Uhorsko vzniklo v roku
  • V roku 1914 vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko vojnu
  • Sissi bola zavraždená v meste
  • František Jozef I. mal za svojho života