• Ako sa volal prvý minister regentky Anny Rakúskej?
  • Kto bol ministrom Ľudovíta XIV. pre kráľovské financie?
  • Kto vládol vo Francúzsku ako regent za neplnoletosti Ľudovíta XV.?
  • Čo zaručoval Nantský edikt, ktorý Ľudovít XIV. zrušil v roku 1685?
  • Kto bol predstaviteľom tretieho stavu?
  • Kedy sa tretí stav vyhlásil za Národné zhromaždenie?
  • Kto bol hlavný redaktor Encyklopédie?
  • Kto bol Charles Alexandre Calonne?
  • Kto v období vlády Ľudovíta XIV. zabezpečoval presadzovanie kráľovej vôle v provinciách?
  • Čo je devolučné právo?