• Medzi fosílne palivá zaraďujeme:
  • Medzi fosílne palivá zaraďujeme:
  • Fosílne palivá patria medzi:
  • Uhlie je:
  • Ktoré z uvedených nepatrí medzi druhy uhlia:
  • Najkvalitnejšie uhlie je:
  • Koks je:
  • Ropa je zmes:
  • Najväčšie zastúpenie v zemnom plyne má:
  • Svietiplyn je zmes: