• Kde sa v periodickej tabuľke nachádza fosfor?
  • Ako sa nazýva najznámejší minerál obsahujúci fosfor?
  • Z ktorých ogranický látok nevznikli fosforečné ložiská?
  • Koľko precent viazaného fosforu sa nachádza v ľudskom tele?
  • Ktoré tvrdenie o bielom fosfore je pravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o bielom červenom je nepravdivé?
  • Ktoré tvrdenie o čiernom fosfore je pravdivé?
  • Akú farbu má oxid fosforečný?
  • Ktoré tvrdenie o kyseliny trihydrogénfosforečnej nie je pravdivé?
  • Kde sa používa kyselina trihydrogénfosforečná?