• Ktorú z uvedených spoločností nemožno považovať na obchodnú spoločnosť?
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
  • Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do:
  • Zmluvu o tichom spoločenstve možno vypovedať najneskôr:
  • Do koľkých dní po zániku zmluvy je podnikateľ povinný vrátiť vklad tichému spoločníkovi?
  • Zmluvu o združení na základe ktorej vzniká združenie osôb na spoločné podnikanie upravuje:
  • Účastníkmi združenia na spoločné podnikanie môžu byť:
  • Zmluvu o tichom spoločenstve upravuje:
  • Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé?
  • Združenie na spoločné podnikanie: