• Správne prelož: O koľkej sa ide von?
  • Správne prelož: Tu sa nefajčí.
  • Správne prelož: Človek je kľudný ak je všetko v poriadku.
  • Správne prelož: Človek je smutný ak nenájde pochopenie.
  • Správne prelož: Keď je človek zaľúbený, je šťastný.
  • Správne prelož: Keď je človek vyhľadávaný je spokojný.
  • Správne prelož: Keď sa človek zobudí skoro, má dlhý deň.
  • Správne prelož: Keď sa človek zamiluje, je šťastný.
  • Správne prelož: Nejde sa nikam.
  • Správne prelož: Tu sa nepredávajú banány.