• Ktorá z uvedených možností predstavuje pre podnik peňažný výdavok?
  • Finančné zdroje, z ktorých sa majetok podniku obstaral predstavujú:
  • Veľkosť majetku a kapitálu sa zisťuje v konkrétnom čase:
  • Pod financovaním podniku rozumieme:
  • K cudzím finančným zdrojom podniku patrí:
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje cudzí zdroj financovania?
  • Pod cudzím kapitálom rozumieme:
  • K interným zdrojom podniku patria:
  • K strednodobým a dlhodobým úverom nepatria:
  • Nenávratným zdrojom financovania sú: