• Malé a stredné podniky:
  • Ktorá z uvedených možností patrí k interným zdrojom financovania?
  • Ktorú z uvedených možností možno považovať za stabilný interný finančný zdroj?
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí k interným zdrojom financovania MSP?
  • Ktorá z uvedených inštitúcií nie je zameraná na financovanie rozvíjajúcich sa podnikov?
  • Na aké dlhé obdobie je poskytovaná mikropôžička, ktorú poskytuje SBA?
  • V akej výške je poskytovaná mikropôžička od SBA?
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí k štrukturálnym fondom?
  • Čo nie je cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja?
  • Čo neovplyvňuje bonitu podniku z pohľadu banky?