• Miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka finančných prostriedkov sa nazýva:
  • Na peňažnom trhu sa obchoduje:
  • Na primárnom finančnom trhu sa obchoduje:
  • Z vecného hľadiska finančný trh členíme na:
  • Na kapitálovom trhu sa obchoduje:
  • Finančný trh plní štyri základné funkcie:
  • Cenou na peňažnom trhu je:
  • Medzi charakteristické znaky nástrojov peňažného trhu nepatrí:
  • Medzi nástroje peňažného trhu nepatria:
  • Vyjadrenie úroku v percentách z hodnoty kapitálu za určité obdobie je: