• Ako sa nazýva proces, ktorý zahŕňa tvorbu finančných cieľov a opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie?
  • Základný finančný cieľ podniku v súčasnosti je:
  • Dôležitým nástrojom finančného riadenia je:
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje úlohy finančného plánu?
  • S bežnou hospodárskou činnosťou súvisí:
  • Ktorá z uvedených možností nepatrí medzi úlohy krátkodobého plánovania?
  • Plán peňažných príjmov a výdavkov:
  • Kladné saldo plánu peňažných príjmov a výdavkov vyjadruje, že podnik:
  • Plánovaná výsledkovka, ktorá je súčasťou krátkodobého finančného plánu je vlastne:
  • Čo nepatrí medzi čiastkové plány dlhodobého finančného plánu?