• Dominantným pojmom 20. a 21. storočia vo filozofii je pojem
  • Filozofická antropológia skúma človeka z hľadiska
  • Ktorá disciplína má biologický pohľad na človeka?
  • Čo v preklade znamená „Tropos“ ?
  • Čo v preklade znamená „Logos“ ?
  • Ktorá antropologická disciplína neexistuje?
  • Grécky filozofi nazývajú človeka ako „anime rationale“ - aký je preklad tohto výrazu?
  • Grécki filozofi tvrdili, že človek je jednotou
  • Každá ľudská činnosť je
  • Ktorá otázka je typická pre filozofickú antropológiu?