• Ktorá veda je špeciálnou vedou?
  • Ktoré dve vedy sa považujú za rovnocenné?
  • Ktorý filozof odmieta filozofiu ako vedu a za správnu považuje jedine teológiu?
  • Výskumné metódy filozofie patria
  • Ktorý filozof považuje filozofiu za slúžku teológie ?
  • Filozofov, ktorí veria na prepojenie Boha a prírody nazývame
  • Ktorý filozof povedal : „Boh je mŕtvy“
  • Postupy filozofie sú striktne
  • Filozofov, ktorí veria vo viacerých Bohov nazývame
  • Hlavným atribútom filozofie je