• Ako sa po nemecky povie \"počas\"?
  • Čo znamená \"zuerst\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"obrovský\"?
  • Čo znamená \"die Erholung\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"sitzenbleiben\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"v minulosti\"?
  • Čo znamená \"sich langweilen\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"trošku\"?
  • Ako do slovenčiny preložím spojenie \"teším sa na...\"?
  • Ako preložíme \"wandern gehen\"?