• Fejtón je žáner:
  • Zo slohových postupov fejtón najviac využíva:
  • Medzi žánre publicistického štýlu nepatrí:
  • S vecnou literatúrou fejtón nespája:
  • S umeleckou literatúrou fejtón nespája:
  • O fejtóne neplatí tvrdenie:
  • O fejtóne neplatí tvrdenie:
  • O fejtóne neplatí tvrdenie:
  • Pointa je:
  • O titulku fejtónu neplatí tvrdenie: