• Pojem fantázia pochádza z gréckeho slova
  • Ako sa nazýva predstava ,pri ktorej si jedinec predstavuje obrazy, ktoré reálne vnímal v minulosti?
  • Ako sa nazýva typ predstavy, pri ktorej jedinec dané obrazy reálne v danej podobe nikdy nevnímal ani vnímať nemohol, lebo reálne neexistujú?
  • Fantázia, pri ktorej sa tvoria nové obrazy niečoho budúceho sa nazýva
  • Predstava, ktorá má podobu istého vizuálneho obrazu sa nazýva
  • Predstava, ktorá v sebe spája prvky všetkých ostatných foriem predstáv a označuje sa za \"dokonalú predstavu\" sa nazýva
  • Halucinácia sa môže vyskytnúť pri
  • Fantázia, ktorá vzniká na základe istého popisu, alebo na základe istého vzorca predstavovania si vecí, či javov sa nazýva
  • Ako nazývame centrálne vzbudené obrazy, ktoré pôsobia dojmom skutočnosti?
  • Čuchové halucinácie sa prejavujú v oblasti