• Súhrn všetkých slov v danom jazyku nazývame:
  • Najčastejšie používané slová tvoria v slovnej zásobe:
  • Slová s citovým podfarbením nazývame:
  • Slová bez citového zafarbenia nazývame:
  • Deminutíva sú:
  • Augmentatíva sú:
  • Pejoratíva sú:
  • Eufemizmy sú:
  • Medzi eufemizmy nepatrí výraz:
  • Medzi hypokoristiká (rodinné slová) nepatrí: