• Ako sa nazýva reakcia, pri ktorej sa teplo uvoľňuje?
  • Ako sa nazýva reakcia, pri ktorej sa teplo spotrebúva?
  • Ako sa označuje v chemickej rovnici tuhá látka?
  • Ako sa označuje v chemickej rovnici plynná látka?
  • Ako sa označuje v chemickej rovnici kvapalná látka?
  • Ako sa označuje v chemickej rovnici vodný roztok?
  • Príčinou uvoľnenia tepla v chemickej rovnici je zmena chemických väzieb medzi?
  • Množstvo tepla, ktoré sa spotrebuje alebo uvoľní pri chemickej reakcii, závisí od ............
  • Pri ktorej reakcii sa teplo uvoľňuje?
  • Pri ktorej reakcii sa teplo spotrebúva?