• Dvojdohoda vznikla v roku:
  • Nové hranice štátov určil v roku 1878 kongres v(o):
  • Nemeckým cisárom bol v období tesne pred 1. svetovou vojnou:
  • Srdečná dohoda riešila:
  • Dvojspolok sa zmenil na trojspolok v roku:
  • Bosnu v roku 1908 anektovalo:
  • Ruským cárom bezprostredne pred 1. svetovou vojnou bol:
  • Porazeným štátom druhej balkánskej vojny bolo:
  • Medzinárodný súdny dvor v Haagu vznikol v roku:
  • Prvá balkánska vojna bola v roku: