• Odkiaľ berie energiu Slnko?
  • Na čo potrebujú energiu pre svoje telo ľudia a zvieratá?
  • Čo to znamená, že celé maslo má energetickú hodnotu 7925 kJ?
  • Ako získavajú energiu žívočíchy a ľudia z potravy?
  • Ako získavajú energiu rastliny?
  • Čo sú to fosílne palivá?
  • Ako vznikli fosílne palivá?
  • Odkiaľ získava energiu vietor a prúdiaca voda?
  • Aká je nevýhoda využívania slnečnej energie?
  • Vyberte pravdivé tvrdenie.