• Energia vyjadruje
  • Chemická energia je
  • Elektrická energia je energia
  • Zdroje energie delíme na
  • K fosílnym palivám nezaraďujeme
  • Fosílne palivá delíme na
  • K jadrovým palivám nepatrí
  • K obnoviteľným zdrojom energie nepatrí
  • K sekundárnym zdrojom energie nepatrí
  • K sekundárnym zdrojom energie nepatrí