• Kedy hovoríme, že má teleso energiu?
  • Prečo má vykopnutá lopta pohybovú energiu?
  • Vyberte príklad, kedy teleso nemá pohybovú energiu.
  • Kedy má sekera najväčšiu pohybovú energiu?
  • Od čoho závisí pohybová energia telesa?
  • Akú energiu získa člove pri výstupe do kopca?
  • Vyberte príklad, kedy teleso má polohovú energiu.
  • Kedy sa padajúca guľka viac zaborí do piesku?
  • Ktorým pokusom by ste ukázali od čoho závisí polohová energia?
  • Kde sa nevyužíva pružina na uskladnenie malého množstva energie?